Cerita Cekak: Ngimpi

Begandring.com: Surabaya (18/9/23) – Ing sawijining papan ing perengan alam padesan pegunungan, rumangsaku, aku iki omah omah. Ana bocah lanang siji dolanan sepeda cilik roda telu.

Ing papan iku ana wong telu. Aku dewe, bocah lanang kuwi lan kenya ayu nyandang kain kebaya kelir wungu. Embuh sapa. Mestine bojoku. Ning dewe’e banjur ngongkon aku blanja sayur bayem lan jagung nom.

“Saiki wancine ngela kunci, lawuhe dadar jagung”. Aluk aluk’e kenya sinambi ngelungne duwit neng aku sing akehe seket ewu. Sanalikan iku aku banjur budhal. Pasar’e ora sepira adoh, mulane aku mung mlaku masiya neng omah ana sepedah jengki kelir biru.

Dalan tumuju pasar ngliwati omah bakul jamu sing jamune kondhang sa desa. Omahe, ing wayah esuk uthuk uthuk, wis kebak langganan sing wis badha antri tuku, klebu aku.

Aku tuku jamu kudu laos titipane kenya ayu, bojoku. Jamu iki kondhang kasiate kanggo nglancarne peredaran darah, ngangetne badan, nambah napsu makan, nglancarne datang bulan lan nyegerne badan. Merga langganan tunggal desa, aku diselakne, dadi olehku antri ora suwi suwi.

Sawijining pemandangan endah alam padesan. Foto: ist/Begandring.

Sabanjure, aku nutukne mlaku menyang pasar sing arane Pasar Minggu. Dalane tumuju pasar munggah mudhun kebak tatanan watu watu kali sing wername ireng ireng meles. Katon endah di sawang mata.

Tekan pasar aku njur langsung blanja. Aku tuku godong bayem, jagung enom, tempe, tahu lan empon empon. Ora ketinggalan, aku ya tuku klepon, jajan pasar senenganku. Rumangsa wis jangkep blanjane, aku njur bali mulih, mlaku minangka olahraga isuk.

Baca Juga  Facebook I Wirtualne Kasyno: Tak Oszuści Wyłudzają Dane Kart Płatniczyc

Mlaku mulih kanti rasa bungah, mripat uga krasa seger nyawang godong wit witan kang gembel ijo royo royo. Thukulan pari katon kaya karpet sing digelar amba ing alam padesan.

Wis cedak omah. Kari sa langkah mlebu omah. Eee, ndilalah jebule kok mripat ki melek. Tiba’e aku mung ngimpi. HP ku gemlethak neng dadaku. Bareng tak deleng, tiba’e isih jam 23.36. Dadaku krasa dredeg. Jebulu aku mung ngimpi, keturon suwene sajam. Kirim WA pungkasan jam 22.29.

Mergo impen ku terang banget, terus tak selakne nulis cerita impen mau. (nng/aksara oleh IS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Terkait

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x